Burgerinitiatieven

SBWIP ondersteunt en faciliteert graag uw initiatieven en activiteiten om het welzijn van de inwoners van Panningen op een hoger peil te brengen en te houden. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers of vrijwilligersorganisaties niet alleen herkenbaar en zelfvoorzienend zijn, maar ook in staat zijn hun kerntaak zelf uit te voeren. Een gezond verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal-maatschappelijk streven is een vanzelfsprekendheid. SBWIP helpt en gaat voor een duurzame relatie. Initiatieven worden eerst uitgebreid samen besproken en verkend. De samenwerking wordt bezegeld in een intentieverklaring. Periodiek praten onze bestuursleden en initiatiefnemers elkaar bij. Transparantie is troef!

De Thoesvrijwilliger

De Thoésvrijwilliger Peel en Maas zet vrijwilligers in voor mensen met een klein sociaal netwerk die behoefte hebben aan persoonlijk contact. Mensen van wie het eigen netwerk overbelast is of ontoereikend. En voor mensen bij wie gezelschap in de eigen vertrouwde omgeving beter past, oftewel gezellig thoés. De Thoésvrijwilliger is een burgerinitiatief. Deze vorm van vrijwillige inzet was voorheen bekend onder de naam Vrijwilligerszorg Peel en Maas.

Zorgroute Peel en Maas

De zorgroute Peel en Maas is een leertraject, welke na selectie wordt aangeboden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. SBWIP participeert hierin. De dorpsondersteuners zijn de verkenners en voelsprieten in het veld. Zij hebben zicht op eventuele informele aanvullende zorg- en ondersteuningsvragen van hun cliënten. Binnen de Zorgroute P&M helpen we u én de leerling met allerlei dingen, waarmee de leerling de nodige praktijkervaring kan opdoen. Denk aan samen boodschappen doen als u dat niet meer zelf kunt, samen koken of lichte huishoudelijke werkzaamheden in huis. Het resultaat is een win-win situatie voor leerling en client!.

Zwemmen voor mensen met een beperking

De Zwemgroep

Zwemmen is een leuke, gezellige en gezonde vrijetijdsbesteding. Bij ons gaat het vooral om het zwemplezier. Al jaren bestaat er de mogelijkheid voor mensen met een beperking, om onder begeleiding in een groep te zwemmen in LACO-zwembad “De Waterloat” aan de Wilhelminastraat in Panningen.

Om deel te kunnen nemen, moet je wel zelfstandig zijn. Dat wil zeggen:
– Zonder hulpmiddelen kunnen zwemmen
– Zonder hulp kunnen omkleden
– Zelf naar het zwembad kunnen komen

Bowling groep

Onze Bowling groep bestaat uit ca. 16 personen met een beperking, een gecombineerd dames- en herenteam uit Peel en Maas, Sevenum en Ysselsteyn. De groep wordt begeleid door 4 vrijwilligers. Het seizoen begint in de maand september tot en met de maand mei. Wij bowlen om de 2 weken met uitzondering van de maand december en de maand van carnaval. De spelers zijn zeer actief, ze doen niet voor elkaar onder. Op het einde van het seizoen hebben wij een feestelijke afsluiting, met het uitreiken van de prijzen. Wie wint er dit jaar????