Samen sterk

Hulpverleners verrichten dagelijks vele inspanningen om het welzijn binnen de Panningse gemeenschap te verbeteren of te behouden. Professionals doen dit vanuit een reguliere zorgorganisatie waar zakelijke dingen voor hun geregeld worden. Anders ligt dat bij vrijwilligers. De stichting is er om juist deze initiatieven te ondersteunen en faciliteren, zodat zij zich op hun kerntaak kunnen richten.

Historie

Stichting Bevordering Welzijn inwoners Panningen (SBWIP) zag het levenslicht op 26 april 2019. In samenwerking met de gemeente namen Piet van Montfort, Pim Janssen en Hay Stroucken als eerste stichtingsbestuur het initiatief om een pilot hulp bij het huishouden in Panningen te organiseren. Een dergelijk project liep al sinds 2016 in enkele andere dorpen in de gemeente, en 2020 ging de pilot onder de vlag van SBWIP van start. SBWIP nam hiermee de uitvoering en organisatie van de hulp bij het huishouden van de gemeente over. Eind juni 2023 worden 370 huishoudens binnen de Panningse gemeenschap bediend, waarmee SBWIP is uitgegroeid tot een van de grotere initiatieven binnen de totale pilot.

Inmiddels is de Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A. opgericht om vanaf 1 januari 2023 te kunnen starten met de dorpsvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’. Bij een dorpsvoorziening ligt het eigenaarschap, de regie en de uitvoering van een project volledig bij de dorpen. De zorgcoöperatie neemt het eigenaarschap over van de gemeente, de uitvoering en organisatie blijft ondergebracht bij de diverse stichtingen van de kernen. Het doel en de intentie van het geheel is onveranderd gebleven: inwoners zolang als mogelijk thuis te laten wonen.

Het enthousiasme van de drie genoemde initiatiefnemers is niet beperkt gebleven tot hulp bij het huishouden. Binnen de kern van Panningen zagen zij dat burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk met betrekking tot zorg en welzijn geholpen zouden zijn met ondersteuning door SBWIP. Het is daarom dat de stichting begin 2023 uitgebreid is met twee bestuursleden.

Bestuur

Het bestuur bestaat anno 2024 uit:

Piet van Montfort – Voorzitter
Marga Rutten – Secretaris
Ruud Beurskens – Penningmeester
Hay Stroucken – Bestuurslid
Henk van Deijnen – Bestuurslid

Herman Vanlier – Bestuurslid