Activiteiten

Hulp bij het huishouden

De dorpsvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’ is voor inwoners die tot de Wmo-doelgroep behoren, voor inwoners die niet zonder hulp zelfstandig kunnen blijven wonen of die geen of onvoldoende hulp kunnen krijgen van mensen uit hun omgeving.

Heeft u of iemand in uw omgeving hulp bij het huishouden nodig? Dan kunt u een gesprek aanvragen met de dorpsondersteuner. Dit is een beroepskracht die werkt in dienst van het dorp, gefaciliteerd door SBWIP.
De dorpsondersteuner komt bij u thuis. Samen met de dorpsondersteuner stelt u vast of u in aanmerking komt voor professionele ondersteuning. Bij dit gesprek kan altijd iemand aanwezig zijn om mee te luisteren en u te helpen (familie, mantelzorger of een ouderenadviseur). Het streven is om uw aanmeldingsverzoek binnen drie weken af te ronden.
De diensten van de dorpsondersteuner zijn kosteloos. Voor de hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage. Wat u moet betalen, hangt af van uw inkomen. Het maximale bedrag is ca. € 19,00 per maand.

Onze dorpsondersteuners:

Mia Ewalts

Mia Ewalts

Mijn naam is Mia Ewalts, getrouwd met Wim en wij hebben een volwassen dochter, die samenwoont met haar vriend. Sinds september 2019 werk ik met veel plezier als dorpsondersteuner in Panningen..

Monique Linskens

Mijn naam is Monique Linskens, woonachtig in Velden.  Vanaf December  2023 ben ik werkzaam als dorpsondersteuner in Panningen en ben ik een directe collega van Mia..

 

 

Impressie bijeenkomst zelfstandige hulpen van alle kernen:

Informatiebijeenkomst

De voorzitter van de Zorgcoöperatie (Odilia) heeft de structuur uitgelegd en verdere informatie gegeven over de Zorgcoöperatie.

In de 2de helft van de bijeenkomst hebben 2 ergotherapeuten tips en tricks gegeven aan de zelfstandige hulpen t.a.v. hun werk.

Zoals;

  • Hoe herken je een risicovolle werkhouding?
  • Hoe kun je de risico’s beperken?
  • Zelfredzaamheid van de cliënt motiveren
  • Hulpmiddelen in het huishouden.

Al met al een zeer geslaagde avond; waar men ook met elkaar heeft kunnen kennis maken.

Burgerinitiatieven

SBWIP ondersteunt en faciliteert graag uw initiatieven en activiteiten om het welzijn van de inwoners van Panningen op een hoger peil te brengen en te houden. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers of vrijwilligersorganisaties niet alleen herkenbaar en zelfvoorzienend zijn, maar ook in staat zijn hun kerntaak zelf uit te voeren. Een gezond verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal-maatschappelijk streven is een vanzelfsprekendheid. SBWIP helpt en gaat voor een duurzame relatie. Initiatieven worden eerst uitgebreid samen besproken en verkend. De samenwerking wordt bezegeld in een intentieverklaring. Periodiek praten onze bestuursleden en initiatiefnemers elkaar bij. Transparantie is troef!

Een greep uit de burgerinitiatieven die gebruik maken van onze dienstverlening:

De Thoesvrijwilliger

De Thoésvrijwilliger Peel en Maas zet vrijwilligers in voor mensen met een klein sociaal netwerk die behoefte hebben aan persoonlijk contact.

zorgroute peel en maas

Zorgroute Peel en Maas

De zorgroute Peel en Maas is een leertraject, welke na selectie wordt aangeboden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Zwemmen voor mensen met een beperking

Zwemmen is een leuke, gezellige en gezonde vrijetijdsbesteding. Al jaren bestaat er de mogelijkheid voor mensen met een beperking, om onder begeleiding in een groep te zwemmen.

Bowling groep

Onze Bowling groep bestaat uit ca. 16 personen met een beperking, een gecombineerd dames- en herenteam uit Peel en Maas, Sevenum en Ysselsteyn.